lq3cm 发表于 2018-12-26 19:20:18

木村拓哉开通微博,网友喊话罗志祥你偶像来啦!

随即发布了第一条微博问候视频,并用标准的中文向网友表示问候“大家好,我是木村拓哉,我开通微博了,请大家关注我。”瞬间引来无数粉丝的关注,短短几小时内关注者数量就达到31万人。
hebei.hbvnet.com/201812/26341808.html
gznews.infogz.com/html/201812341809.html
hdw.hddushi.com/2018/1226341810.html
yunnan.wrnews.cn/xinwen/201826341811.html
dbdaily.net/201812/26377685.html
lvliang.lnxxg.cn/html/201812/26377686.html
bjvnet.net/201812/26377687.html
mltj.tdnews.cn/201812/37768826.html
jiangning.hljvnet.com/201812/26377689.html
1nfo.cn/article/201812/26377690.html
zhejiang.nxdaily.cn/html/201812/26377691.html
wuhan.tdnews.cn/news/201812/26377692.html
anhui.szvnet.com/201812/37769326.html
hefeirx.tjvnet.cn/201812/37769426.html
gansuol.fjvnet.com/article/201826377695.html
haidao.hddushi.com/201812/26377696.html
kmw.mtnews.cn/xinwen/201812/26377697.html
nnw.scwin.cn/news/201812/26377698.html
henan.gzdushi.cn/xinwen/201812/26377699.html
dashan.bjrxw.net/article/201826377700.html
zjshw.qhdaily.cn/html/201812/26377701.html
kejiao.kjnews.com.cn/xinwen/201812/26377702.html
bjkx.njvnet.com/html/201812/26377703.html
hubei.onlne.cn/xinwen/201812/26377704.html
zhujiang.zjvnet.com/article/201812/26377705.html
jiangxi.jfnews.cn/article/201812/26377706.html
jiangsu.hbdaily.cn/201812/26377707.html
zjrxw.net/201812/26377708.html
yuecheng.wrnews.cn/news/201812/26377709.html
daji.baixingw.com/html/201812/26377710.html
qingw.hzrxw.com/201812/26377711.html
dalong.dailyd.cn/article/201826377712.html
jknews.cn/zixun/201812/29859.html
medicinal.cn/html/zixun/2018/1226/36890.html
maigei.cn/news/shangye/2018/1247573.html
baixingw.com/2018/2684896.html
hljvnet.com/article/2018264461.html
hebei.hbvnet.com/201812/26341808.html
gznews.infogz.com/html/201812341809.html
hdw.hddushi.com/2018/1226341810.html
yunnan.wrnews.cn/xinwen/201826341811.html
dbdaily.net/201812/26377685.html
lvliang.lnxxg.cn/html/201812/26377686.html
bjvnet.net/201812/26377687.html
mltj.tdnews.cn/201812/37768826.html
jiangning.hljvnet.com/201812/26377689.html
1nfo.cn/article/201812/26377690.html
zhejiang.nxdaily.cn/html/201812/26377691.html
wuhan.tdnews.cn/news/201812/26377692.html
anhui.szvnet.com/201812/37769326.html
hefeirx.tjvnet.cn/201812/37769426.html
gansuol.fjvnet.com/article/201826377695.html
haidao.hddushi.com/201812/26377696.html
kmw.mtnews.cn/xinwen/201812/26377697.html
nnw.scwin.cn/news/201812/26377698.html
henan.gzdushi.cn/xinwen/201812/26377699.html
dashan.bjrxw.net/article/201826377700.html
zjshw.qhdaily.cn/html/201812/26377701.html
kejiao.kjnews.com.cn/xinwen/201812/26377702.html
bjkx.njvnet.com/html/201812/26377703.html
hubei.onlne.cn/xinwen/201812/26377704.html
zhujiang.zjvnet.com/article/201812/26377705.html
jiangxi.jfnews.cn/article/201812/26377706.html
jiangsu.hbdaily.cn/201812/26377707.html
zjrxw.net/201812/26377708.html
yuecheng.wrnews.cn/news/201812/26377709.html
daji.baixingw.com/html/201812/26377710.html
qingw.hzrxw.com/201812/26377711.html
dalong.dailyd.cn/article/201826377712.html
jknews.cn/zixun/201812/29859.html
medicinal.cn/html/zixun/2018/1226/36890.html
maigei.cn/news/shangye/2018/1247573.html
baixingw.com/2018/2684896.html
hljvnet.com/article/2018264461.html
作为日本知名演员和歌手,木村拓哉的人气一直都很高,并且也是很多国内明星的偶像。在一众明星粉丝中,当数迷弟罗志祥最为疯狂,甚至曾经扬言要“嫁给木村拓哉!”在木村拓哉的问候微博下迷弟罗志祥更是光速赶到评论区用一串表情符号表示自己内心的激动。
页: [1]
查看完整版本: 木村拓哉开通微博,网友喊话罗志祥你偶像来啦!